Pravila o privatnosti

Nama na internet stranici www.fotosofia.info (u daljnjem tekstu: Stranica) želja je biti sastajalište ljubitelja fotografije, kako onih koji fotografiraju, tako i onih koji vole gledati fotografije. Stoga se trudimo sadržaje Stranice i aktivnosti vezanih uz Stranicu koncipirati na način koji će osim uživanja u gledanju fotografija pružiti i mogućnost povezivanja, edukacije i promocije naših članova.

Kako nam je Vaša privatnost važna, trudimo se prikupljati minimalnu količinu podataka koja je potrebna da bismo tu svrhu ispunili, a da bismo Vam istovremeno omogućili ugodno i funkcionalno korištenje Stranice. Pozivamo Vas da pročitate niže napisan tekst da biste dobili uvid u to koje Vaše podatke i na koji način koristimo.

Neovisno o tome jeste li neregistrirani ili registrirani korisnik, Stranica koristi kolačiće (engl. cookie) o kojima više možete pročitati ovdje

Ukoliko ste registrirani korisnik, odnosno član Stranice, od osobnih podataka koje koristimo su oni koje ste nam dali Vi pri registraciji. Koristimo ih u slučajevima kad trebamo s Vama kao članom komunicirati vezano uz korištenje i funkcionalnost Stranice, radi primopredaje osvojenih nagrada, dogovaranja članove promocije, članovog obavještavanja o nečijem interesu za njegovim uslugama i ostalih situacija nužnih za realizaciju članovih prava i obaveza iz Uvjeta članstva i korištenja Stranice. Većinu tih podataka možete brisati i mijenjati sami. Podatke predviđene da ih možemo mi mijenjati - naziv Vašeg korisničkog računa (profila), promjena email adrese u slučaju nemogućnosti pristupa korisničkom računu, deaktivacija i brisanje korisničkog računa - mijenjate na način da nam linkom 'Podrška' na dnu stranice pošaljete poruku s nazivom Vašeg korisničkog računa i kratkim opisom podatka koji želite promijeniti.

Deaktivacijom korisničkog računa Vaš korisnički račun (profil) i njegovi sadržaji postat će nevidljivi Vama i posjetiteljima, te više nećete imati pristup Vašem korisničkom računu. Na stranici će pod Vašim imenom ostati vidljivi samo sadržaji koji nisu predviđeni da ih možete brisati, primjerice komentari i tekstovi koje ste pisali na Stranici, fotografije kojima ste osvojili bilo koju vrst nagrada ili virtualnih medalja i koje su kao takve ušle u sisteme arhiva stranice i slično. No, Vaši podaci neće biti izbrisani i moći ćete ih ponovno učiniti vidljivima reaktivacijom Vašeg korisničkog računa. Vaš korisnički račun možete deaktivirati tako da nam linkom 'Podrška' na dnu stranice pošaljete naziv Vašeg korisničkog računa (profila) i rečenicu 'Molim deaktivirati moj korisnički račun.', a reaktivirati istim linkom s porukom 'Molim reaktivirati moj korisnički račun.'

Brisanjem korisničkog računa, Vaš korisnički račun i osobni podaci bit će izbrisani. Sadržaji koji nisu predviđeni da ih sami možete brisati, primjerice komentari i tekstovi koje ste pisali na Stranici, fotografije kojima ste osvojili bilo koju vrst nagrada ili virtualnih medalja i koje su kao takve ušle u sisteme arhiva stranice i slično, bit će anonimizirane, čime će Vaše ime i prezime zamijeniti natpis 'Korisnik', dok će fotografije ostati vidljive. Imajte na umu da ćete brisanjem korisničkog računa nepovratno izbrisati sadržaje koje ste na njemu imali pohranjene! Vaš korisnički račun možete izbrisati tako da nam linkom 'Podrška' na dnu stranice pošaljete naziv Vašeg korisničkog računa (profila) i rečenicu 'Molim izbrisati moj korisnički račun.'

Linkom 'Podrška' na dnu stranice možete zatražiti i da Vam emailom pošaljemo na pregled Vaše osobne podatke koje ste pohranili na Stranicu. U slučaju nerazumnog ponavljanja zahtjeva, zahtjeva koji su tehnički neodgovarajuće zahtjevni i nepraktični, te onih koji ugrožavaju privatnost drugih, moguće je da odbijemo obradu zahtjeva.

Prilikom postavljanja bilo kakvih sadržaja na Stranicu (fotografije, video, tekstovi...), imajte na umu da se svi ti sadržaji pohranjuju, kao i procjene koje dajete fotografijama postavljenima na Stranicu, s tim da procjene u slučaju potrebe mogu pregledati isključivo administratori Stranice.

Vaše osobne podatke ne prosljeđujemo trećim stranama bez Vašeg pristanka, osim u slučajevima kad to nalaže zakon i u slučajevima kad je to potrebno za realizaciju Vaših prava i obaveza vezanih uz projekte kojima je Stranica nositelj ili je u njih uključena, a vi se odlučite sudjelovati u njima. Primjerice, kad sudjelujete na nekom od naših natječaja.

Podaci koje je moguće da ćemo proslijediti sa Stranice su fotografije koje ste postavili na Stranicu i uz njih vezano Vaše ime i prezime, a u svrhu promocije Vas kao autora i Stranice. To je detaljnije opisano u Uvjetima članstva i korištenja Stranice.

Vaše podatke čuvamo do ispunjenja njihove svrhe.

Neki od sadržaja na Stranici mogu usmjeravati na druge internet stranice ili usluge treće strane koje nisu pod našom kontrolom. Za te stranice i usluge, te kako oni prikupljaju i obrađuju Vaše podatke informirajte se u njihovim pravilima o privatnosti, jer mi nismo odgovorni za sigurnost ili privatnost podataka trećih strana.

Za zaštitu Vaših osobnih podataka poduzeli smo razumne fizičke i tehničke mjere zaštite. Ipak, imajte na umu da niti jedan podatak postavljen na internet nije u potpunosti siguran.

Kontakt: Damir Hoyka fotosofia@fotosofia.info

Korištenjem Stranice prihvaćate ova Pravila o privatnosti, a ako ne prihvaćate, Stranicu ne biste trebali koristiti.

Hvala Vam za Vaše zanimanje i podršku.

Uvjeti članstva i korištenja www.fotosofia.info internet stranice (u daljnjem tekstu Stranica)

1. Prihvaćanjem Uvjeta članstva i korištenja Stranice (u daljnjem tekstu Uvjeti) postajete član/ica Stranice u statusu Gost (u daljnjem tekstu Gost) i smatra se da ste sklopili pravni posao s vlasnikom Stranice Damirom Hoykom (u daljnjem tekstu Vlasnik) s pravima i obavezama definiranima ovim Uvjetima. Reguliranje svih pravnih odnosa koji proizlaze ili mogu proizaći iz korištenja Stranice vršit će se u skladu s ovim Uvjetima.

2. Gost je svatko punoljetan tko je prihvatio Pravila o privatnosti i Uvjete članstva i korištenja Stranice i time stekao pravo postavljanja sadržaja na Stranicu. Maloljetnima nije dozvoljeno registrirati se na Stranicu. Prihvaćanjem ovih Uvjeta Gost izjavljuje da je punoljetan. U slučaju da se ispostavi da onaj koji se je registrirao nije punoljetan, za sve eventualne posljedice odgovornost u cijelosti preuzima roditelj/skrbnik. Vlasnik ne odgovara za eventualne posljedice takvog korištenja.

3. Sadržaj koji Gost postavi na Stranicu (u daljnjem tekstu Gostov Sadržaj) treba biti u skladu s onime što je predviđeno da se na Stranicu postavlja, primjerice - fotografija, tekst (komentar, blog, osobni podatak, poruka...) i video sadržaj.

4. Fotografije koje Gost postavi na Stranicu smiju biti digitalno ili drugačije fotografski manipulirane u bilo kojoj mjeri, ali ishodišta i svi dijelovi, ukoliko su dotični radovi nastali kombinacijom više dijelova, trebaju biti fotografije. Gost na Stranicu ne smije postavljati presnimke/reprodukcije djela drugih dvodimenzionalnih vizualnih umjetnosti bez da je ta djela vidljivo promijenio i nadogradio svojim fotografskim tehničkim zahvatima. U slučaju takva korištenja presnimke/reprodukcije tuđeg djela, ili dijelova tuđeg fotografskog djela , Gost izjavljuje da je provjerio pravne aspekte kako ne bi povrijedio prava autora čije djelo koristi.

5. Od Gostovih Sadržaja, osobni podaci koje je Gost u dijelu za ažuriranje osobnih podataka upisao u polja E-Mail, Telefon i Mobitel, i poruke koje šalje sistemom privatnih poruka na Stranici, će biti tajni. Ti podaci će u slučaju potrebe biti dostupni administratoru Stranice (u daljnjem tekstu Administrator). OstaliGostovi Sadržaji bit će javni, odnosno vidljivi svim posjetiteljima Stranice, primjerice Gostovo ime i prezime uz Gostove fotografije, komentare, blogove...

6. Gost postavljanjem fotografija na Stranicu izjavljuje da su one njegov autorski rad i da za njih posjeduje sve potrebne dozvole za objavljivanje.

7. Na Stranicu je zabranjeno postavljati sadržaje koji krše hrvatske ili međunarodne zakone, te one koji su rasističkog, šovinističkog, ili na drugi način malignog karaktera.

8. Gost izjavljuje da na Gostovim Sadržajima nema potraživanja trećih osoba.

9. Vlasnik ne odgovara za fotografije, osobne podatke i ostale Gostove Sadržaje i ograđuje se od bilo kakvih potraživanja vezanih uz te sadržaje. Gost se obvezuje poduzeti sve radnje da spriječi ili otkloni štetu (imovinsku ili neimovinsku), te se obvezuje trećim osobama u pisanom obliku dati sve potrebne izjave da je Vlasnik Gostovim Sadržajem raspolagao u dobroj vjeri i nije imao razloga sumnjati u Gostovu povredu nečijih prava. Gost preuzima punu odgovornost za Gostove Sadržaje i poštivanje ovih Uvjeta, te u slučaju bilo kakve nastale štete plaća sve nastale troškove, odnosno nadoknađuje Vlasniku cjelokupnu štetu koju je prouzročio. Ukoliko bi Vlasnik iz nepredviđenih razloga trebao isplatiti bilo kakvu vrstu naknade vezane uz Gostove aktivnosti na Stranici i/ili uz Gostovo kršenje Uvjeta, Gost prihvaća da Vlasniku, ili umjesto Vlasnika direktno potražitelju, isplati traženu naknadu i ostale nastale troškove.

10. Gost prepušta pravo reproduciranja, distribucije i predstavljanja javnosti Gostovih Sadržaja (osim onih koji su u ovim Uvjetima navedeni kao tajni) u bilo kojem elektroničkom, tiskovnom ili inom obliku i mediju, višekratno, prostorno i vremenski neograničeno, samo za svrhu promidžbe Stranice, te se odriče prava na potraživanje autorske naknade za takvu uporabu. U slučajevima kad se ne radi o presnimci dijela Stranice, već o izdvajanju Gostovog Sadržaja, mediju koji objavljuje dotični Gostov Sadržaj, bit će napomenuto da uz Gostov Sadržaj treba objaviti ime dotičnog Gosta. Ukoliko to medij koji je Gostov Sadržaj objavio ne učini, Gost se odriče bilo kakvih financijskih ili inih potraživanja od Vlasnika.

11. Gostu je dopušteno otvaranje samo jednog korisničkog računa na Stranici (u daljnjem tekstu Račun).

12. Gost je odgovoran za svoje pristupne podatke i njihovu točnost, i u slučaju bilo kakve štete nastale s njegovog Računa plaća sve nastale troškove. Stoga je Gost pri registraciji obavezan dati točne i potpune podatke. Vlasnik nije odgovoran za točnost podataka.

13. Vlasnik i Administrator mogu kontaktirati Gosta na osobne podatke koje je ostavio pri registraciji, u slučajevima potreba vezanih uz korištenje i funkcionalnost Stranice, dogovaranja Gostove promocije, Gostovog obavještavanja o nečijem interesu za njegovim uslugama i ostalih situacija nužnih za realizaciju Gostovih prava i obaveza iz ovih Uvjeta.

14. Gost izjavljuje da će sadržaje postavljene na Stranicu komentirati u najboljoj namjeri, maksimalno se trudeći davati konstruktivnu kritiku, te da neće pisati nesvrsishodne komentare, komentare uvredljivog sadržaja ili uvredljive odgovore na već napisane komentare.

15. Na Stranici je zabranjeno više od jednom procjenjivati pojedinu fotografiju, bez kriterija procjenjivati fotografije i u procjenjivanju fotografija bez kriterija favorizirati nekog od članova Stranice.

16. Gostu je zabranjeno sprovođenje bilo kakvih marketinških aktivnosti na Stranici, a ukoliko se to dogodi, Gost prihvaća Vlasniku platiti oglasni prostor veličine na kojoj je objavio marketinšku poruku.

17. Zabranjen je bilo koji oblik uzemiravanja posjetitelja ili registriranih na Stranici.

18. Gostov Sadržaj koji je ušao u sisteme Stranice (primjerice - komentari, natječaji, savjeti, arhive...), Gost ne može obrisati, već anonimizirati zahtjevom za brisanje njegovog Računa. Na taj način Gostov Sadržaj koji se ne može obrisati ostaje vidljiv na Stranici, no uz njega umjesto Gostovog imena i prezimena piše 'Korisnik'.

19. Vlasnik zadržava pravo izmjena ovih Uvjeta u bilo kojem trenu i nije odgovoran za moguće posljedice uzrokovane tim izmjenama. Izmjene stupaju na snagu njihovom objavom na ovoj stranici, a odnose se i na članove koji ih, budući da već imaju otvoren Račun, možda nisu pročitali. Skrećemo pozornost članovima da povremenim provjerama ovih Uvjeta budu s njima u tijeku.

20. Vlasnik zadržava pravo nenajavljenih promjena izgleda Stranice i njenog eventualnog gašenja.

21. Svima koji budu kršili Uvjete, bit će bez objašnjenja deaktiviran Račun.

22. Sadržaji i Računi koji slobodnom procjenom Vlasnika iz bilo kojeg razloga budu procijenjeni nepoželjnima bit će bez obrazloženja uklonjeni sa Stranice.

23. Gost se odriče bilo kakvog prava žalbe, tužbe ili sličnog u slučaju uklanjanja Gostovog Sadržaja i Računa.

24. Ako ne bude pokazivao aktivnost 4 mjeseca, Račun će prema potrebi bit deaktiviran, u slučaju čega Gost može tražiti reaktivaciju Računa.

25. Uvjeti se tumače i primjenjuju u skladu s pravom Republike Hrvatske, a u slučaju da se neka od točaka Uvjeta pokaže ništetna, ostale točke Uvjeta ostaju na snazi. Za slučaj spora nadležan je isključivo sud u Zagrebu.

Da biste se registrirali na stranici www.fotosofia.info, trebate prihvatiti Pravila o privatnosti i Uvjete članstva i korištenja.

Prihvaćate li Pravila o privatnosti i Uvjete članstva i korištenja www.fotosofia.info internet stranice?