Fotosavjeti

Dobra zamisao kojoj do značajno više ocjene nedostaje kristalizacija (razrada) ideje I umješnost realizacije. Kako bismo dobili na likovnoj čistoći, osnovni bi kadar vode bio puno bolji da je snimljen okomito na površinu. Tada se može početi s dodavanjem elemenata po margini, no treba osjetiti granicu kad je rubnog kaosa dovoljno da načini zanimljiv okvir radnji (tj. elementima) u središtu. Ako imamo dovoljno zanimljivih rubnih elemenata, suvišno je, pa čak i kontraproduktivno, posezati za njihovim 'obogaćivanjem' putem dodavanja neravnomjerno stapanih layera.