Fotosavjeti

Dobra ishodišna ideja.

Kompozicija:
Pozadina koja za ovu fotografiju nije ni u kom smislu dramaturški važna odvlači golem dio pažnje. Trebalo je odabrati pozadinu koja će ili sadržajno doprinijeti radnji ili nenametljivo dati prostornost i kulisu prvom planu.

Model:
Oči modela su snimljene u nespretnom momentu i sugeriraju grešku, a ne željeno dramaturško rješenje. Bilo bi bolje da se dogodila grimasa u kojoj su potpuno zatvorene ili potpuno otvorene. Snimanjem u kontinuiranom načinu okidanja (burst mode) se moglo uhvatiti cijeli tijek pogotka mlijekom u lice kako bi se izlučio dramaturški najefektniji odnos grimase i stupnja rasprsnutosti mlijeka.
Trebalo je izbjeći težnju za komocijom u organizaciji sessiona i uložiti vrijeme na odabir i usklađivanje pozadine, boje kose i odjeće.
Pozadina trebala biti tamnija kako bi mlijeko i svijetla put modela došli do izražaja. Time bi se riješio i problem stapanja kose s pozadinom. Problem neodgovarajuće odjeće se mogao riješiti tako da se model snimi bez odjeće u kadru s rezom iznad grudi.

Oštrina:
Pozadina trebala biti udaljenija i neoštrija kako ne bi odvlačila pažnju s glavnog motiva.

Svjetlo:
Svjetlo je predifuzno/prejednolično za dramaturgiju događanja. Polutvrdo svjetlo bi dalo sjajne akcente kapima i tako unijelo živost u bjelinu mlijeka, a ujedno bi doprinijelo voluminoznosti objekta.