Fotosavjeti

Autor se trebao odlučiti da li ga zanima detalj palme ili ona u cjelini, a budući da ne stječemo dojam da je područje interesa bila studija odnosa boja, sretnije bi rješenje bila neka varijanta bočnog svjetla. Svi detalji koji se vide u pozadini su suvišni, i trebalo ih je ili izbjeći na snimanju (žabljom perspektivom, zamračivanjem pozadine sretnijim osvjetljenjem), ili ih kasnije ukloniti retuširanjem da ne odvlače pažnju od objekta.