Fotosavjeti

Uvijek sam sklon pohvaliti napore autora da si organiziraju modele, potrude se oko njihove odjeće i šminke te ih odvedu na lokaciju koju su vjerojatno ranije tražili i našli. Da bi sav taj trud bio okrunjen privlačnom fotografijom koju će publika sa zanimanjem promatrati i hvaliti, dotičnoj fotografiji nedostaje nekoliko stvari. Kao što sam u nekoliko navrata već pisao – trudite se biti vizualno što jasniji. Dotična fotografija je pretrpana vizualno ravnopravnim elementima od kojih niti jedan nije dovoljno jak da zainteresira i zadrži oko na slici. Nema radnje koja bi bila zanimljiva, nema glavnog motiva koji bi vizualno dominirao, nema naočite atmosfere ili fotografskog šarma. Ako je kao glavni motiv bila zamišljena djevojka, trebalo ju je istaknuti (krupnijim planom, oštrinom, osvjetljenjem...), a ne doprinjeti njenom stapanju stavivši je u neupečatljivoj pozi i zelenoj haljini u zeleno okružje. Ako je pak cilj bio stvoriti atmosferu ljepotice izgubljene u šumi, trebalo se poigrati dramaturgijom i svjetlom kako bi ju se unatoč tome što ne zauzima velik dio slike istaklo i učinilo vizualnim uvodnikom u fotografiju.