Fotosavjeti

Kada fotografirate pokret, ukoliko možete, ponovite akciju više puta (s kontinuiranim načinom okidanja). Ono što je na dotičnoj fotografiji dobro je uspješno zamrznut pokret, zanimljiva atmosfera (svjetlo) i dubinska oštrina koja nam ističe snimano na nenametljivoj pozadini. Šteta što je prilika za odličnom fotografijom propuštena lošim kadriranjem, tj. time što objektiv s gornje, dramaturški prazne polovice slike, nije spušten na likovno i dramaturški interesantnu skokom izbačenu vodu. Pod pretpostavkom da je autor želio dobiti duhovitu fotografiju, modela je trebalo zamoliti za još naočitiju mimiku i gestikulaciju.