Fotosavjeti

Uočiti motiv za interesantnu fotografiju kompozicije je odličan početak njenog nastanka. Ipak, ne smijemo zanemariti kvalitetnu fotoartikulaciju i tehničku izvedbu uočenog bez kojih publika neće doživjeti našu viziju na priželjkivani način. U tom smislu, dotična bi fotografija bila neuporedivo snažnija da je obraćena pozornost na njeno sretnije kadriranje, smisleniju oštrinu i ravnomjernije osvjetljenje. Naime, gornji rub kadra bi trebao biti na početku prvih šipki, a donji niže kako bi nam dopustio pogled u dubinu gdje nazirem da se nastavlja ritam virećih linija. Oštrina bi trebala biti ili ravnomjerna po cijeloj dubini kadra, ili naglašena u točki interesa. Preeksponiran prvi plan, a podeksponiran zadnji daju fotografiji nešarmantnu patinu površnosti i razbijaju ritam virećih linija koje bi trebale biti oslonac ove fotografije. Da je osvjetljenje ravnomjernije, moglo bi se isprobati da li dotična fotografija možda bolje djeluje tonirana, ili čak s devijantnim bojama.