PROizložba

2.2.2009.
Stanko Abadžić

Rođen u Vukovaru 1952. godine. Diplomirao germanistiku. Radio deset godina kao dopisnik Vjesnika iz Vukovara. Od 1995. do 2002. godine boravio u Pragu gdje je radio kao slobodni fotograf. 2003. povratak u Hrvatsku. Živi i radi u Zagrebu. Samostalno izlagao u 15 europskih zemalja, te u Argentini,Americi i Japanu.