Poznati fotografiraju

Fotografija nerijetko nadrasta moć riječi. Otkriva ono što volim nazivati istinom.
6.11.2012.
Julijana Matanović

Rođena 6. travnja 1959. u Gradačcu (Republika Bosna i Hercegovina).  Osnovnu školu završila u Đurđenovcu, gimnaziju u Našicama, a studij jugoslavenskih jezika i književnosti na Pedagoškom fakultetu u Osijeku. Doktorirala temom Hrvatski povijesni roman XX. stoljeća. Izvanredni je profesor na katedri za noviju hrvatsku književnost Filozofskoga fakulteta u Zagrebu. 

Za svoj književni i kritički rad nagrađena nagradama: '7 sekretara SKOJ-a'  (1989),  'Josip i Ivan Kozarac (1997), 'Julije Benešić" (2004) i 'Kiklop' (2009), 'Anto Gardaš' (2011), 'Mali princ' (2011), 'Kiklop' (2011.) i 'Biser mudrosti' (2012.). 

Napisala dvadesetak beletrističkih i stručnih knjiga. Široj čitateljskoj publici najpoznatija kroz: Zašto sam vam lagala, Tko se boji lika još i One misle da smo male.

Izložene fotografije Julijana je snimila posebno za stranicu Fotosofia.info na 18. Danima Josipa i Ivana Kozarca u Vinkovcima.