Vrlo aktivan član

Kako postati jedan od 5 najaktivnijih?

Najaktivniji članovi Fotosofia.info su oni koji su u periodu od 10 dana sakupili najviše aktivnosnih bodova.
Program dodjeljuje članovima aktivnosne bodove prema broju postavljenih fotografija, ocjenjivanju fotografija na siteu (u galerijama, FOTOgladijatoru, FOTOnatječajima...), broju upisanih postova na forumu, te za svakih 50 znakova upisanih u blog, komentare bloga i FOTOkolumni, komentare fotografija i galerija.

  • - Članu s najvećim brojem aktivnosnih bodova program prikazuje fotografije iz njegove galerije.
  • - Nakon što je bio među 5 najaktivnijih, član može ponovno dospjeti na listu nakon 72 sata.
  • - Neovisno o 5 istaknutih, svi članovi koji su prešli bodovni prag ispred imena dobivaju oznaku V - vrlo aktivan član.
  • - Oznaka V nestaje kad se član spusti ispod bodovnog praga, a ponovno se pojavljuje kad je prag prijeđen.