Rok za prijave na seminar Fotosofia 17 je istekao.