AKTIVNOSTI PREDVIĐENE U SKLOPU FOTOSEMINARA FOTOSOFIA 16

PREDAVANJA
KOMPOZICIJA KADRA - Hoyka hoyka.com, PP prezentacija
IZRAŽAJNA SREDSTVA FOTOGRAFIJE - Hoyka, PP prezentacija
TEME IZ FOTOSOFIJE, ESEJA O FOTOGRAFIJI - Hoyka, PP prezentacija
Koja je svrha postojanja fotografije? Ima li fotografija upotrebnu vrijednost? Kako 'koristiti' fotografiju? Što je to talent za fotografiju, te može li se on (i u kojoj mjeri) razvijati? Da li je u suvremenom društvu kvaliteta fotografije presudna u uspjehu fotografa? Zašto fotografija košta bitno više od utrošenog materijala? Koja je uloga fotografske kritike?...
SAVJETI ZA SNIMANJE MODNOG EDITORIJALA - predavačica Matea Smolčić Senčar, slobodni fotograf, stalni suradnik vodećih hrvatskih lifestyle magazina, PP prezentacija
Predavačica će na primjeru svojih radova istaknuti tehničke i konceptualne detalje na koje treba obratiti pozornost kod snimanja modne fotografije. Kako komunicirati s modelom i ostalim suradnicima na modnom setu, kako postaviti svjetlo, te kako podesiti opremu neka su od težišta ovog predavanja.

FOTOGRAFIRANJA
FOTOKREATIVAC - trening fotokreativnosti
CELEBRITY PORTRET - fotografiranje celebrity modela
MODA - snimanje book fotografija sa ženskim modelima
ART - izražavanje unutar vrste umjetnička fotografija - završna izložba

Analize i diskusije vezane uz obrađivane teme i snimljene fotografije
Galerija Arheološkog muzeja u Zagrebu - izložba radova seminarista na temu 'Art'

UVJETI PRIJAVE NA IZBOR ZA POLAZNIKA FOTOSEMINARA FOTOSOFIA 16

Za seminar 'FOTOSOFIA 16', koji će se održati 7.-13. lipnja 2021. u Zagrebu, bit će odabrano najviše 15 polaznika. Odabranima za polaznike seminara su seminar, smještaj i doručak za vrijeme trajanja seminara besplatni. Prijaviti na izbor za polaznika/cu seminara mogu se sve punoljetne osobe, nema teritorijalnih ograničenja.

Sudionik/ica u izboru (u daljnjem tekstu Sudionik) mora biti sposoban komunicirati na hrvatskom jeziku i mora biti u mogućnosti doći u Zagreb sudjelovati na seminaru. Sudionik iz inozemstva će dolazak u Zagreb obaviti prema epidemiološkim mjerama koje budu aktualne u trenu njegova dolaska (trenutno su to potvrda o cijepljenju, predočenje negativnog nalaza corona testa, potvrda o oporavku od infekcije...).

Na izbor se smiju prijaviti i maloljetni koji će na dan odabira polaznika (16.5.2021.) biti punoljetni, s tim da oni umjesto linka na svoju www.fotosofia.info galeriju trebaju poslati 10 fotografija, a njihovu prijavu treba poslati njihov roditelj ili skrbnik. Za postaviti galeriju odaberite 'Registracija članova' ovdje

Sudionik se prijavljuje tako da najkasnije do 13. svibnja 2021. u ponoć na e-adresu seminar@fotosofia.info sa subject-om 'FS16 - fotograf' pošalje: kratak životopis s osnovnim podatcima (datum rođenja, ID fotografija, kontakt-telefoni, stručna sprema...) i pet svojih fotografskih radova (jpg, rgb, dulja stranica 800 pixela, poslati u attachu e-poruke - ne zip, rar ili sl). Sudionik slanjem prijave prihvaća da ga se kontaktira putem podataka koje je poslao i izjavljuje da su poslane fotografije njegova autorska djela, a podaci istiniti. Težište životopisa treba biti na dosadašnjim fotografskim iskustvima i planovima, a Sudionik u njemu treba svakako: napisati link svoje galerije na www.fotosofia.info i fotografira li DSLR fotoaparatom, skalom od 0-5 ocijeniti svoje znanje rada s programom za obradu fotografije (0=potpuno neznanje, 5=majstor obrade fotografija), te opisati stupanj interesa za nastaviti djelovati na temeljima koncepta Fotosofia fotofilozofije nakon završenog seminara. Sudionik koji još nema svoju galeriju na www.fotosofia.info, treba je postaviti i u njoj izložiti najmanje 10 svojih fotografskih radova. Ti radovi će u slučaju potrebe biti pregledani radi dobivanja boljeg uvida u Sudionikov rad.

Organizator zadržava pravo izmjene programa i termina seminara. Slanjem prijavnice na ovaj Izbor Sudionik izjavljuje da se odriče prava na bilo kakvu vrstu žalbe na proceduru izbora ili odabir Sudionika, a također izjavljuje da je pročitao i da prihvaća sve napisano u ovim Uvjetima Izbora i dopušta da se materijali koje je poslao u prijavnici (tekst i fotografije) bez ikakve naknade koriste na sve potrebne načine u svrhu promocije Sudionikovog sudjelovanja u izboru polaznika Fotosofije 16.

Podaci Sudionika koji na ovom izboru nije odabran za polaznika seminara, a koje je radi sudjelovanja na izboru poslao na e-adresu seminar@fotosofia.info bit će obrisani najkasnije 1.9.2021. Sudionik može brisanje podataka zatražiti i prije tog roka na e-adresu fotosofia@fotosofia.info, no od tog trena Sudionik gubi sva prava daljnjeg sudjelovanja u bilo kakvim aktivnostima vezanima uz seminar 'FOTOSOFIA 16'.


NAPOMENE
Sudionik odabran u uži izbor će 14. svibnja 2021. primiti e-poruku s detaljima i trebat će u nedjelju 16. svibnja 2021. s organizatorom obaviti kratak razgovor Skypeom. Predlažemo Sudionicima da već sad rezerviraju navedeni termin da budu dostupni na Skype.

Sudionik će znati da je njegova prijava primljena po tome što će mu, nakon što je poslao prijavu, e-porukom pristići automatski odgovor 'Vaša e-poruka je primljena.' Ukoliko Sudioniku ne stigne ovaj odgovor, savjetujemo da provjeri gdje je došlo do pogreške i pokuša poslati ponovno ili da pošalje obavijest o problemu sa svojim brojem telefona na e-adresu fotosofia@fotosofia.info

Sudioniku predlažemo da adrese seminar@fotosofia.info i fotosofia@fotosofia.info stavi na 'bijelu listu' svojih programa za e-poštu, te provjeri da e-poruka Organizatora o odabiru u uži izbor nije završila u spam pretincu njegove e-pošte.

Sudionik koji nije odabran u uži izbor neće biti posebno obavještavan, jer se to podrazumijeva činjenicom da do gore navedenog roka nije primio obavijest.


SAŽETAK
Početak zaprimanja prijava: 8.4.2021.
Kraj zaprimanja prijava: 13.5.2021.
Navedeni datumi podrazumijevaju cijeli dotični dan od 0-24h.
U prijavi Sudionik treba poslati svoje:
1. fotografske radove u attachu e-poruke: 5 fotografija jpg, rgb, dulja stranica 800 pixela, ne komprimirati u zip, rar...
2. kratak životopis: osnovni podatci (datum rođenja, ID fotografija, kontakt telefoni, stručna sprema...), težište staviti na fotografska iskustva i planove, navesti da li fotografirate DSLR-om, skalom od 0-5 ocijeniti svoje znanje rada s programom za obradu fotografije (0=potpuno neznanje, 5=majstor obrade fotografija), opisati stupanj interesa za nastavak djelovanja na temeljima koncepta Fotosofia fotofilozofije.
3. URL galerije na www.fotosofia.info , u galeriji treba biti izloženo najmanje 10 Sudionikovih fotografskih radova.
Adresa za slanje prijava: seminar@fotosofia.info
Obavijest odabranima u uži izbor: 14.5.2021.
Selekcija odabranih u uži izbor: 16.5.2021. od 10 do cca 16h
Obavijest odabranima za sudjelovanje na seminaru: 16.5.2021.
Održavanje seminara: Zagreb 7.-13.6.2021.

Organizator zadržava pravo izmjene programa i termina seminara.