Index galerije

Lista pozicionira članove prema visini indexa njihove galerije. Index galerije je generiran u skladu s visinom procjena koje je član ikad dobio za fotografije postavljene u svoju galeriju (i za one koje mu više nisu u galeriji). Procjene dobivene na natječajima se ne računaju. Član je prikazan na listi kad u galeriji ima najmanje 15 fotografija i kad mu aktivnosni bodovi prelaze prag. Više o aktivnosnim bodovima možete pročitati u rubrici '5 najaktivnijih'.


Rang Ime i prezime Index
1. [V] Lovro Dujnić 2,18
2. Željko Padavić 2,08
3. [V] vladimir curcin 2,00
4. ljiljana čičić 2,00
5. [N] siniša brnad 1,96
6. zvonko čokljat 1,95
7. [V] Janko Levnaic 1,95
8. Ana Toplek 1,92
9. [N][V] Slavko Drobnić 1,90
10. [F] Rene Švigir 1,90
11. [N] Merina Čavlin 1,87
12. [F][N] Kristinka Baglama 1,77
13. Iva Bebek 1,76

Prva Prethodna Sljedeća Posljednja