Index galerije

Lista pozicionira članove prema visini indexa njihove galerije. Index galerije je generiran u skladu s visinom procjena koje je član ikad dobio za fotografije postavljene u svoju galeriju (i za one koje mu više nisu u galeriji). Procjene dobivene na natječajima se ne računaju. Član je prikazan na listi kad u galeriji ima najmanje 15 fotografija i kad mu aktivnosni bodovi prelaze prag. Više o aktivnosnim bodovima možete pročitati u rubrici '5 najaktivnijih'.


Rang Ime i prezime Index
1. [V] vladimir curcin 2,00
2. [V] ljiljana čičić 2,00
3. [N] Peter Balantič 1,98
4. [F] Matija Peček 1,96
5. [N][V] Janko Levnaic 1,94
6. Branimir Cupar 1,89
7. [V] Slavko Drobnić 1,88
8. [F][V] Kristinka Baglama 1,77

Prva Prethodna Sljedeća Posljednja