Oznake uz imena članova

N - nagrađen član (član koji je osvojio 1.,2. ili 3. mjesto žirija i/ili publike na Fotosofia.info FOTOnatječajima ili FOTOgladijatoru)

A - administrator

F - fotosof (član koji je završio seminar Fotosofia)

P - član kojeg je najmanje 50 članova preporučilo klikom na link 'Preporučujem'

V - Vrlo aktivan član; član Fotosofia.info koji je u periodu od 10 dana bio izuzetno aktivan na Stranici.