Fotonatječaj

powered by


Tema: Toplina

Nagrade: 1. mjesto publika - 1.000 kn (najviši prosjek dobivenih ocjena)

1. mjesto žiri - 1.000 kn

prva tri mjesta obje kategorije - virtualne medalje u profil i bodovi za Fotosofia.info Top listu autora
   
Žiri: Aleksandra Lalić, direktorica marketinga poduzeća Kumal

Patricia Kiš prof. povijesti umjetnosti i etnologije, likovna kritičarka Jutarnjeg lista

Damir Hoyka, samostalni umjetnik, fotograf

Max fotografija po autoru: 3
Početak prijavljivanja fotografija: 20.12.2008. Kraj prijavljivanja fotografija: 24.12.2008.
Početak bodovanja: 25.12.2008. Kraj bodovanja: 29.12.2008.


Prva   Prethodna  
1 
  Sljedeća   Zadnja
Rang lista po bodovima publike
Prosjek Bodova za rang listu
1 [F][N] Marko Marinković 225 20
2 [N] Robert Pihlar 225 15
3 [F][N] Filip Šepetanc 187 10
4 Ksenija Spanec 177 9
5 [F] Ana Šesto 172 8
6 [F][N] Marko Marinković 170 7
7 [F] Marin Mešter 168 6
8 Ino Zeljak 163 5
9 [F] Petar Kurschner 163 4
10 [F][N] Hrvoje Golubic 160 3
11 Veronika Šantoši 157 1
12 BlackdoG Martin Turk 156 1
13 [N] Robert Pihlar 151 1
14 [F][N] Hrvoje Golubic 146 1
15 Ida Softic 143 1
16 sara perovic 138 1
17 [N] krunoslav večenaj 136 1
18 [N] krunoslav večenaj 135 1
19 [N] krunoslav večenaj 134 1
20 Ino Zeljak 133 1
21 Nikolina Velić 131 1
22 Mario Sabolić 130 1
23 [F] Ana Šesto 129 1
24 Tomislav Korenić 128 1
25 [F][N] Hrvoje Golubic 126 1
26 BlackdoG Martin Turk 123 1
27 Mario Lončar 122 1
28 [N] Robert Pihlar 122 1
29 BlackdoG Martin Turk 122 1
30 Branko Balaško 120 1
31 Sandra Štimac 120 1
32 [P] Ognjen Karabegovic 120 1
33 Šime Basioli 118 1
34 Monika Manga 118 1
35 Veronika Šantoši 118 1
36 Lorena Pataj 117 1
37 [N] Valentina Bunic 116 1
38 [F] Tomislav Saic 115 1
39 Kresimir Kopcic 114 1
40 Danko Junasevic 114 1
41 [F] Ana Šesto 113 1
42 Sonja Miličević 113 1
43 [P] Ognjen Karabegovic 112 1
44 Ksenija Spanec 110 1
45 Sonja Miličević 109 1
46 Branko Balaško 109 1
47 [F][N] Filip Šepetanc 108 1
48 [N] Valentina Bunic 108 1
49 [N] Valentina Bunic 108 1
50 [F] Marin Mešter 107 1
51 [N] Nikica Jeftic 107 1
52 Dalibor Bradvic 106 1
53 Ida Softic 106 1
54 Ivana Legovic 105 1
55 Branko Balaško 105 1
56 Mario Sabolić 104 1
57 [F][N] Marko Marinković 104 1
58 Karmela Svub-Kopcic 104 1
59 [N] Nikica Jeftic 103 1
60 Tomislav Korenić 102 1
61 [N] Igor Apostolovski 100 1
62 Danko Junasevic 99 1
63 [N] Goran Hrubi 99 1
64 [F] Petar Kurschner 98 1
65 Veronika Šantoši 98 1
66 [N] Nikica Jeftic 95 1
67 Monika Manga 94 1
68 Ksenija Spanec 94 1
69 Tomislav Korenić 93 1
70 [F] Petar Kurschner 93 1
71 Danko Junasevic 91 1
72 Kresimir Kopcic 90 1
73 Monika Manga 89 1
74 [P] Ognjen Karabegovic 89 1
75 [F] Jelena Jekic 88 1
76 Slaven Blaće 85 1
77 sara perovic 85 1
78 [F][N] Filip Šepetanc 82 1
79 Lorena Pataj 82 1
80 Ivan Sovic 80 1
81 [F] Jelena Jekic 79 1
82 Ivana Legovic 78 1
83 [N] Goran Hrubi 78 1
84 Ivan Sovic 77 1
85 Ivan Sovic 76 1
86 [F] Jelena Jekic 75 1
87 a a 74 1
88 [N] Goran Hrubi 74 1
89 Karmela Svub-Kopcic 72 1
90 Robert Bogolin 71 1
91 [F] Robert Gojevic 70 1
92 Robert Bogolin 70 1
93 a a 69 1
94 Mario Lončar 67 1
95 [F] Marin Mešter 65 1
96 Karmela Svub-Kopcic 65 1
97 Robert Bogolin 64 1
98 sara perovic 62 1
99 Lorena Pataj 62 1
100 Mario Lončar 59 1
101 natalia petrović 55 1
102 Ida Softic 55 1
103 a a 54 1
104 Sonja Miličević 52 1
Rang lista po bodovima žirija
Bodova za rang listu
1. [F][N] Marko Marinković 20
2. [N] Valentina Bunic 15
3. [N] Goran Hrubi 10
4. [P] Ognjen Karabegovic 9
5. [F][N] Filip Šepetanc 8
6. Robert Bogolin 7
7. [P] Ognjen Karabegovic 6
8. Monika Manga 5
9. [N] Nikica Jeftic 4
10. [F][N] Hrvoje Golubic 3