HIGH

LIGHT

Fotografiju smatram čuvarem trenutka vremena od zaborava. Ona je kao ladica u koju smeštam moja lepa sjećanja i po potrebi je otvaram da me zapahnu trenuci prozivljene sreće.
1.2.2013.
Vladimir Ćurčin

Rođen 12.07.1956. godine. u Beogradu gdje živi i radi kao slobodni umjetnik.

Završio je Likovnu akademiju. Izlaže od 1983. god. a 1986. god. postaje član ULUS-a. Do sada je izlagao na 41. samostalnoj i 200 grupnih izložbi u zemlji i inozemstvu. Dobitnik je niza nagrada, a slike mu se nalaze u muzejima u Labinu (Poljska), Jermeniji, Muzeju grada Budve, Etnografskom muzeju u Beogradu, Muzeju grada Beograda i Muzeju Novoga Sada.

Fotografijom se intezivno bavi zadnjih sedam godina. Ističe kako mu ona pomaže da nađe svoj umjetnički izraz, da dođe određenih istina, a privukla ga je kad je otkrio ljepotu i mogućnosti uhvaćenog trenutka vremena, prolaznosti koja je sačuvana i pohranjena za vječnost. 

Posebice ga zanima digitalna apstrakcija. 

Vladimir Ćurčin
11000 Beograd
Mutapova 45
email: curcin1@ptt.rs