HIGH

LIGHT

Fotografijom sam fasciniran zbog magije zamrznutog neponovljivog trenutka.
4.1.2014.
Aleksandar Tomulić

Rođen 1967. godine u Rijeci. Diplomirao strojarstvo na Tehničkom fakultetu u Rijeci 1991. godine. Živi i radi u Rijeci. 

Ozbiljno se bavi fotografijom od početka 2004. godine, a druženje s fotografijom traje od djetinjstva. 2010. godine primljen je u u članstvo HDLU Rijeka, iste godine dobio je zvanje Artist FIAP (AFIAP), a 2012. dobiva visoko zvanje Excellence FIAP (EFIAP). Aktivni je član Fotokluba Rijeka od 2005. te član još nekoliko fotografskih udruga. 

Izlagao je na devet samostalnih izložbi i na preko 210 skupnih izložbi među kojima je preko 90 FIAP salona u 30 zemalja. Dobio je 80 nagrada i priznanja, a šest je puta uvršten u nacionalnu selekciju Hrvatskog fotosaveza na FIAP bienalima. 

Fotografije su mu objavljivane na naslovnicama knjiga i kataloga, u fotografskim časopisima i na kalendarima. Početkom 2012. godine je bio selektor Smotre rovinjske fotografije u Rovinju, a od 2013. godine radi i kao fotografski instruktor i održava fotografske tečajeve i radionice.