HIGH

LIGHT

Fotografija ne mora biti nužno prozor u svijet ili zaustavljeni trenutak, nego i odraz naših osobnosti, mašte i snova!
17.12.2013.
Zvonimir Perić

Rođenjem 1975. u Puli, usađena mu je neiscrpna mašta i želja za kreativnošću koja ga prati i danas.

Mjenjajući kreativne smjerove (likovna umjetnost, glazba...), skrenuo je na put fotografije. Premda je na njezinom putu tek odnedavno, prepoznao je arhitekturu i digitalno manipuliranu fotografiju kao smjerove koji ga najviše ispunjavaju.