HIGH

LIGHT

Komparativno s drugim medijima poput keramike i slikarstva, fotografija se zasniva na već postojećoj stvarnosti. Izazov fotografa je stvarnost pretvoriti u umjetnost.
18.2.2015.
Darija Nonveiller-Šesto

Rođena je i živi u Zagrebu, gdje je završila Medicinski fakultet.

Fotografija, u koju se zaljubila uz svoga oca, strasnog fotografa, prati ju kao hobi od najranije dobi. Aktivno se počinje baviti digitalnom fotografijom 2007. godine. Članica je Croart fotokluba i Fotokluba Zagreb.

Sudjelovala je na brojnim skupnim izložbama u Hrvatskoj i inozemstvu te bila primljena i nagrađivana na internacionalnim natjecanjima, s najvećim uspjehom u Argentini gdje je primila srebrnu medalju.

Inspiraciju pronalazi u detaljima prirode, za koju smatra da je najveća umjetnica. Naročito je zaokupljena naizgled 'običnim' motivima, pronalazeći u makrofotografiji neočekivanu ljepotu u apstraktnim detaljima. Fotografijom želi pokazati ljudima kako da aktivno promatraju svijet oko sebe i vide ljepotu koju inače ne primjećuju.