FOTOGLADIJATOR – REZULTATI PROŠLOG KRUGA


Rezultati
1. [F][N] Sanja Kulušić
glasova: 12
bodova: 8
2. Đino Spajić
glasova: 10
bodova: 6
3. maja ribarić
glasova: 10
bodova: 4
4. Staša Sahman
glasova: 9
bodova: 1
5. [F][N] Kristina Oberling
glasova: 8
bodova: 1
6. Aleksandra Markovic
glasova: 8
bodova: 1
7. Kristina Jelečki
glasova: 8
bodova: 1
8. Majda Mileta
glasova: 1
bodova: 1
9. Denis Smajić
glasova: 0
bodova: 1
10. Antonia Goleš
glasova: diskvalificirana
bodova: diskvalificirana