FOTOGLADIJATOR – REZULTATI PROŠLOG KRUGA


Rezultati
1. Tijana Lubura
glasova: 3
bodova: 8
2. [N][V] Janko Levnaic
glasova: 2
bodova: 6
3. Vladimir Bogovčič
glasova: 2
bodova: 4
4. [N][V] Gordana Đurić
glasova: 2
bodova: 1
5. [N] Ana Dokmanović
glasova: 1
bodova: 1
6. [F] Kristinka Baglama
glasova: 1
bodova: 1
7. Tamara Jelić
glasova: 1
bodova: 1
8. Loreta Bocij
glasova: 1
bodova: 1
9. Dario Savic
glasova: 1
bodova: 1
10. Sandra Anić
glasova: 0
bodova: 1