FOTOGLADIJATOR – REZULTATI PROŠLOG KRUGA


Rezultati
1. Mario Blažević
glasova: 15
bodova: 8
2. Aleksandra Markovic
glasova: 10
bodova: 6
3. Mirela Burić
glasova: 9
bodova: 4
4. Martina Gulin
glasova: 9
bodova: 1
5. Ivan Delmic
glasova: 6
bodova: 1
6. Borna Bursać
glasova: 6
bodova: 1
7. Ranko Bujić
glasova: 4
bodova: 1
8. Dražen Samardžić
glasova: 3
bodova: 1
9. Marina Puh
glasova: 0
bodova: 1
10. morana herak
glasova: 0
bodova: 1