FOTOGLADIJATOR – REZULTATI PROŠLOG KRUGA


Rezultati
1. Kamilo Štojs
glasova: 5
bodova: 8
2. [N][V] Gordana Đurić
glasova: 3
bodova: 6
3. [N][V] Janko Levnaic
glasova: 2
bodova: 4
4. [N] Ana Dokmanović
glasova: 2
bodova: 1
5. Božena Šafran
glasova: 2
bodova: 1
6. [F] Kristinka Baglama
glasova: 1
bodova: 1
7. Josip Vidović
glasova: 1
bodova: 1
8. Snježana Lukačić
glasova: 1
bodova: 1
9. [N] darija šesto
glasova: 0
bodova: 1