FOTOGLADIJATOR – REZULTATI PROŠLOG KRUGA


Rezultati
1. [N][V] Slavko Drobnić
glasova: 4
bodova: 8
2. [N][V] Janko Levnaic
glasova: 3
bodova: 6
3. [F] Kristinka Baglama
glasova: 3
bodova: 4
4. Marija Petrovic
glasova: 2
bodova: 1
5. [N][V] Gordana Đurić
glasova: 1
bodova: 1
6. [N] Ana Dokmanović
glasova: 0
bodova: 1
7. Sandra Anić
glasova: 0
bodova: 1