FOTOGLADIJATOR – REZULTATI PROŠLOG KRUGA


Rezultati
1. Dario Savic
glasova: 3
bodova: 8
2. [N] Ana Dokmanović
glasova: 3
bodova: 6
3. [N][V] Gordana Đurić
glasova: 2
bodova: 4
4. [N][V] Janko Levnaic
glasova: 1
bodova: 1