FOTOGLADIJATOR – REZULTATI PROŠLOG KRUGA


Rezultati
1. Dario Savic
glasova: 6
bodova: 8
2. [N][V] Janko Levnaic
glasova: 4
bodova: 6
3. [N][V] Slavko Drobnić
glasova: 3
bodova: 4
4. Tijana Lubura
glasova: 3
bodova: 1
5. Dorotea Maretić
glasova: 0
bodova: 1
6. [N][V] Gordana Đurić
glasova: diskvalificirana
bodova: diskvalificirana