FOTOGLADIJATOR – REZULTATI PROŠLOG KRUGA


Rezultati
1. Sara Moritz
glasova: 9
bodova: 8
2. [F][N] Marko Marinković
glasova: 9
bodova: 6
3. Mario Blažević
glasova: 7
bodova: 4
4. [F] Denis Butorac
glasova: 6
bodova: 1
5. romeo starcevic
glasova: 4
bodova: 1
6. Ivan Delmic
glasova: 4
bodova: 1
7. Iva Viento
glasova: 3
bodova: 1
8. orsat kobilic
glasova: 2
bodova: 1
9. Dražen Samardžić
glasova: 1
bodova: 1
10. Ranko Bujić
glasova: diskvalificirana
bodova: diskvalificirana