FOTOGLADIJATOR – REZULTATI PROŠLOG KRUGA


Rezultati
1. [F][N] Igor Brautović
glasova: 7
bodova: 8
2. Dorotea Maretić
glasova: 5
bodova: 6
3. [N][V] Gordana Đurić
glasova: 5
bodova: 4
4. [N][V] Janko Levnaic
glasova: 3
bodova: 1
5. Jerko Vlašić
glasova: 2
bodova: 1