FOTOGLADIJATOR – REZULTATI PROŠLOG KRUGA


Rezultati
1. [F][N] Igor Brautović
glasova: 7
bodova: 8
2. Karmela Marinčić
glasova: 6
bodova: 6
3. [N][V] Janko Levnaic
glasova: 5
bodova: 4
4. [F] Kristinka Baglama
glasova: 5
bodova: 1
5. [N][V] Gordana Đurić
glasova: 4
bodova: 1
6. Kristina Jelenčić
glasova: 3
bodova: 1
7. Snježana Lukačić
glasova: 1
bodova: 1
8. Tijana Lubura
glasova: 0
bodova: 1