FOTOGLADIJATOR – REZULTATI PROŠLOG KRUGA


Rezultati
1. [F][N] Igor Brautović
glasova: 10
bodova: 8
2. [N][V] Gordana Đurić
glasova: 7
bodova: 6
3. [N][V] Slavko Drobnić
glasova: 4
bodova: 4
4. Karmela Marinčić
glasova: 4
bodova: 1
5. siniša brnad
glasova: 3
bodova: 1
6. Anita Malinar
glasova: 3
bodova: 1
7. Anita Horvat
glasova: 2
bodova: 1
8. [N][V] Janko Levnaic
glasova: 1
bodova: 1
9. Snježana Lukačić
glasova: 1
bodova: 1