FOTOGLADIJATOR – REZULTATI PROŠLOG KRUGA


Rezultati
1. [F][N] Igor Brautović
glasova: 6
bodova: 8
2. [N] Ljiljana Ferić
glasova: 6
bodova: 6
3. [N][V] Janko Levnaic
glasova: 5
bodova: 4
4. Viktor Katalenić
glasova: 2
bodova: 1
5. Dorotea Maretić
glasova: 1
bodova: 1
6. Filip Baotić
glasova: 1
bodova: 1
7. Sandra Anić
glasova: 0
bodova: 1