FOTOGLADIJATOR – REZULTATI PROŠLOG KRUGA


Rezultati
1. Karmela Marinčić
glasova: 7
bodova: 8
2. [N][V] Janko Levnaic
glasova: 3
bodova: 6
3. [F][N] Igor Brautović
glasova: 3
bodova: 4
4. [V] vladimir curcin
glasova: 3
bodova: 1
5. Ljiljana Ferić
glasova: 2
bodova: 1
6. [N][V] Slavko Drobnić
glasova: 1
bodova: 1
7. Dorotea Maretić
glasova: 0
bodova: 1