FOTOGLADIJATOR – REZULTATI PROŠLOG KRUGA


Rezultati
1. Dorotea Maretić
glasova: 3
bodova: 8
2. Marko Nadj
glasova: 2
bodova: 6
3. Ljiljana Ferić
glasova: 2
bodova: 4
4. [N][V] Janko Levnaic
glasova: 1
bodova: 1
5. Marija Mrkojević
glasova: 1
bodova: 1
6. [F] Rene Švigir
glasova: 1
bodova: 1
7. [N] Antonija Kodžoman
glasova: 1
bodova: 1
8. Mateo Grdjanić
glasova: 0
bodova: 1