FOTOGLADIJATOR – REZULTATI PROŠLOG KRUGA


Rezultati
1. Sanjin Hadžić
glasova: 10
bodova: 8
2. Marijan Ivičević-Bakulić
glasova: 9
bodova: 6
3. [F][N] Kristina Oberling
glasova: 8
bodova: 4
4. [F] Kristinka Baglama
glasova: 7
bodova: 1
5. Boris Frković
glasova: 6
bodova: 1
6. Jovana Miletic
glasova: 3
bodova: 1
7. Emina Kadunic
glasova: 3
bodova: 1
8. Jadranka Luković
glasova: 3
bodova: 1
9. Dora Dvoržak
glasova: 2
bodova: 1
10. Mirela Burić
glasova: 1
bodova: 1