FOTOGLADIJATOR – REZULTATI PROŠLOG KRUGA


Rezultati
1. Filip Baotić
glasova: 4
bodova: 8
2. Ljiljana Ferić
glasova: 3
bodova: 6
3. [N][V] Slavko Drobnić
glasova: 3
bodova: 4
4. [N] Antonija Kodžoman
glasova: 2
bodova: 1
5. [N][V] Janko Levnaic
glasova: 1
bodova: 1
6. Dorotea Maretić
glasova: 1
bodova: 1
7. Jelena Magaš Vadlja
glasova: 1
bodova: 1
8. Vladimir Jurićan
glasova: 1
bodova: 1
9. [F][N] Igor Brautović
glasova: 0
bodova: 1
10. [V] vladimir curcin
glasova: 0
bodova: 1