FOTOGLADIJATOR – REZULTATI PROŠLOG KRUGA


Rezultati
1. [F][N] Igor Brautović
glasova: 10
bodova: 8
2. Ljiljana Ferić
glasova: 8
bodova: 6
3. [N][V] Janko Levnaic
glasova: 6
bodova: 4
4. Dorotea Maretić
glasova: 2
bodova: 1
5. Filip Baotić
glasova: 1
bodova: 1