FOTOGLADIJATOR – REZULTATI PROŠLOG KRUGA


Rezultati
1. [N][V] Janko Levnaic
glasova: 6
bodova: 8
2. Ljiljana Ferić
glasova: 5
bodova: 6
3. Filip Baotić
glasova: 2
bodova: 4
4. Dorotea Maretić
glasova: 1
bodova: 1
5. Mateo Grdjanić
glasova: 1
bodova: 1
6. Marko Vučenik
glasova: 0
bodova: 1