FOTOGLADIJATOR – REZULTATI PROŠLOG KRUGA


Rezultati
1. [F] Sanja Baljkas
glasova: 15
bodova: 8
2. Dalibor Talajić
glasova: 10
bodova: 6
3. Luka Škrgulja
glasova: 10
bodova: 4
4. Bonita Tocko
glasova: 9
bodova: 1
5. Boris Jakešević
glasova: 9
bodova: 1
6. Korisnik 966
glasova: 5
bodova: 1
7. mila pazin
glasova: 5
bodova: 1
8. Branimir Džaja
glasova: 4
bodova: 1
9. Ivan Ivankovic
glasova: 2
bodova: 1
10. Marko Stanarević
glasova: 1
bodova: 1