FOTOGLADIJATOR – REZULTATI PROŠLOG KRUGA


Rezultati
1. [V] vladimir curcin
glasova: 5
bodova: 8
2. [F] Matija Peček
glasova: 4
bodova: 6
3. Peter Balantič
glasova: 3
bodova: 4
4. [F][N] Igor Brautović
glasova: 2
bodova: 1
5. [N][V] Janko Levnaic
glasova: 1
bodova: 1
6. Jelena Magaš Vadlja
glasova: 1
bodova: 1
7. Ljiljana Ferić
glasova: 1
bodova: 1
8. daniela klokočki
glasova: 1
bodova: 1
9. Sandra Anić
glasova: 1
bodova: 1
10. Korisnik 13457
glasova: 0
bodova: 1