FOTOGLADIJATOR – REZULTATI PROŠLOG KRUGA


Rezultati
1. [F][N] Igor Brautović
glasova: 14
bodova: 8
2. [N][V] Janko Levnaic
glasova: 6
bodova: 6
3. Ljiljana Ferić
glasova: 6
bodova: 4
4. Mirela Musulin
glasova: 5
bodova: 1
5. Dorotea Maretić
glasova: 3
bodova: 1
6. Marko Vučenik
glasova: 3
bodova: 1
7. Peter Balantič
glasova: 1
bodova: 1
8. Jelena Magaš Vadlja
glasova: 1
bodova: 1
9. Božena Šafran
glasova: 1
bodova: 1
10. Elvis Pažin
glasova: 0
bodova: 1