FOTOGLADIJATOR – REZULTATI PROŠLOG KRUGA


Rezultati
1. Peter Balantič
glasova: 2
bodova: 8
2. Sandra Anić
glasova: 2
bodova: 6
3. Jelena Magaš Vadlja
glasova: 1
bodova: 4
4. Korisnik 13457
glasova: 1
bodova: 1
5. [N][V] Janko Levnaic
glasova: 0
bodova: 1
6. Dorotea Maretić
glasova: 0
bodova: 1
7. Božena Šafran
glasova: 0
bodova: 1
8. Nikolina Bocij
glasova: 0
bodova: 1
9. [N][V] Slavko Drobnić
glasova: 0
bodova: 1