FOTOGLADIJATOR – REZULTATI PROŠLOG KRUGA


Rezultati
1. Ivica Ivčević
glasova: 12
bodova: 8
2. [F] Daniel Lovric
glasova: 11
bodova: 6
3. Dalibor Talajić
glasova: 9
bodova: 4
4. Staša Sahman
glasova: 7
bodova: 1
5. Bonita Tocko
glasova: 6
bodova: 1
6. nives kuvač
glasova: 4
bodova: 1
7. Nataša Jakić
glasova: 3
bodova: 1
8. Martin Klanfar
glasova: 2
bodova: 1
9. Korisnik 966
glasova: 1
bodova: 1
10. Dajana Sakač
glasova: 0
bodova: 1