FOTOGLADIJATOR – REZULTATI PROŠLOG KRUGA


Rezultati
1. Ljiljana Ferić
glasova: 8
bodova: 8
2. Peter Balantič
glasova: 7
bodova: 6
3. [N][V] Janko Levnaic
glasova: 6
bodova: 4
4. [F] Kristinka Baglama
glasova: 6
bodova: 1
5. Mirela Musulin
glasova: 4
bodova: 1
6. [N][V] darija šesto
glasova: 3
bodova: 1
7. Dorotea Maretić
glasova: 1
bodova: 1
8. Marko Vučenik
glasova: 0
bodova: 1
9. Božena Šafran
glasova: 0
bodova: 1
10. Sandra Anić
glasova: 0
bodova: 1