FOTOGLADIJATOR – REZULTATI PROŠLOG KRUGA


Rezultati
1. Ljiljana Ferić
glasova: 4
bodova: 8
2. [F] Kristinka Baglama
glasova: 3
bodova: 6
3. Lidija Novković
glasova: 3
bodova: 4
4. Jelena Magaš Vadlja
glasova: 3
bodova: 1
5. Peter Balantič
glasova: 2
bodova: 1
6. [N][V] Janko Levnaic
glasova: 1
bodova: 1
7. Marko Vučenik
glasova: 1
bodova: 1
8. miodrag vasilj
glasova: 1
bodova: 1
9. Dorotea Maretić
glasova: 0
bodova: 1
10. Korisnik 13457
glasova: 0
bodova: 1