FOTOGLADIJATOR – REZULTATI PROŠLOG KRUGA


Rezultati
1. [F][N] Igor Brautović
glasova: 8
bodova: 8
2. [F] Matija Peček
glasova: 4
bodova: 6
3. [N][V] Janko Levnaic
glasova: 2
bodova: 4
4. Božena Šafran
glasova: 2
bodova: 1
5. Korisnik 13457
glasova: 2
bodova: 1
6. Filip Baotić
glasova: 1
bodova: 1
7. Nikolina Bocij
glasova: 1
bodova: 1
8. Korisnik 13505
glasova: 1
bodova: 1
9. [F] Kristinka Baglama
glasova: 0
bodova: 1
10. Dorotea Maretić
glasova: 0
bodova: 1