FOTOGLADIJATOR – REZULTATI PROŠLOG KRUGA


Rezultati
1. Božena Šafran
glasova: 6
bodova: 8
2. [F] Kristinka Baglama
glasova: 5
bodova: 6
3. Peter Balantič
glasova: 5
bodova: 4
4. Kristina Koboević
glasova: 4
bodova: 1
5. [F][N] Igor Brautović
glasova: 4
bodova: 1
6. [N][V] Janko Levnaic
glasova: 3
bodova: 1
7. Margarita Biskup
glasova: 3
bodova: 1
8. Korisnik 13457
glasova: 3
bodova: 1
9. Mirela Musulin
glasova: 2
bodova: 1
10. Marijana Vukoja
glasova: 0
bodova: 1