FOTOGLADIJATOR – REZULTATI PROŠLOG KRUGA


Rezultati
1. Ljiljana Ferić
glasova: 3
bodova: 8
2. Korisnik 13457
glasova: 3
bodova: 6
3. [N][V] Janko Levnaic
glasova: 2
bodova: 4
4. [F][N] Igor Brautović
glasova: 2
bodova: 1
5. Dragan Nišler
glasova: 2
bodova: 1
6. siniša brnad
glasova: 2
bodova: 1
7. Peter Balantič
glasova: 1
bodova: 1
8. Božena Šafran
glasova: 1
bodova: 1
9. Snježana Lukačić
glasova: 0
bodova: 1
10. Ivana Medved
glasova: 0
bodova: 1