FOTOGLADIJATOR – REZULTATI PROŠLOG KRUGA


Rezultati
1. [F][N] Igor Brautović
glasova: 7
bodova: 8
2. Peter Balantič
glasova: 4
bodova: 6
3. [N][V] Janko Levnaic
glasova: 3
bodova: 4
4. Marko Vučenik
glasova: 3
bodova: 1
5. Božena Šafran
glasova: 0
bodova: 1