FOTOGLADIJATOR – REZULTATI PROŠLOG KRUGA


Rezultati
1. [F][N] Igor Brautović
glasova: 5
bodova: 8
2. [N][V] Janko Levnaic
glasova: 3
bodova: 6
3. [F] Matija Peček
glasova: 3
bodova: 4
4. Dragan Nišler
glasova: 3
bodova: 1
5. Ante Odak
glasova: 3
bodova: 1
6. Luiđi Duljaj
glasova: 1
bodova: 1
7. [F][N] Ivana Žinić
glasova: 1
bodova: 1
8. Peter Balantič
glasova: 0
bodova: 1
9. [N][V] Slavko Drobnić
glasova: 0
bodova: 1