FOTOGLADIJATOR – REZULTATI PROŠLOG KRUGA


Rezultati
1. Dejana M. Šaule
glasova: 6
bodova: 8
2. Ljiljana Ferić
glasova: 5
bodova: 6
3. [N][V] Janko Levnaic
glasova: 1
bodova: 4
4. Peter Balantič
glasova: 1
bodova: 1
5. Filip Baotić
glasova: 1
bodova: 1
6. Silvija Munda
glasova: 1
bodova: 1
7. [N][V] Slavko Drobnić
glasova: 0
bodova: 1