FOTOGLADIJATOR – REZULTATI PROŠLOG KRUGA


Rezultati
1. [F][N] Igor Brautović
glasova: 8
bodova: 8
2. Ljiljana Ferić
glasova: 5
bodova: 6
3. Peter Balantič
glasova: 5
bodova: 4
4. Jerko Vlašić
glasova: 3
bodova: 1
5. Filip Baotić
glasova: 2
bodova: 1
6. siniša brnad
glasova: 2
bodova: 1
7. Tijana Lubura
glasova: 1
bodova: 1
8. Silvija Munda
glasova: 1
bodova: 1
9. [N][V] Janko Levnaic
glasova: 0
bodova: 1
10. [N][V] Slavko Drobnić
glasova: 0
bodova: 1